wczytywanie strony

Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa

Generalny wykonawca: AWBautex Sp. z o.o.
  Nazwa inwestycji: Rozbudowa ulicy Lipowej w Limanowej wraz z rozbiórką istniejącego i budową 
           nowego mostu na potoku Starowiejskim oraz rozbudową i przebudową infrastruktury
           technicznej i kolidującego uzbrojenia.
    Termin prac: Podpisanie umowy - 25.03.2022 r.
           Przekazanie Wykonawcy terenu robót - 08.04.2022r.
           Termin zakończenia robót - 20 miesięcy od dnia przekazania 
           Wykonawcy terenu robót ( bez okresu od 16.12.2022 - 15.03.2023)
           Data zakończenia - w trakcie realizacji
    Zakres robót: Kompleksowe wykonanie przedmiotu zgodnie z umową.        
    Dane obiektu: Wkrótce zostaną uzupełnione.

 

Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe Rozbiórka i budowa nowego mostu - Limanowa, ul. Lipowa, AWBautex - Usługi budowlane, Generalny wykonawca, Roboty żelbetowe, Prace murowe

Array

limanowa wybrane (2)_3200x2400limanowa wybrane (1)_3200x2400limanowa wybrane (3)_3200x2400zmniejszone limanowa noc (3)zmniejszone limanowa noc (2)zmniejszone limanowa noc (1)23.08.23 most limanow azmniejszone (9)23.08.23 most limanow azmniejszone (8)23.08.23 most limanow azmniejszone (7)23.08.23 most limanow azmniejszone (6)23.08.23 most limanow azmniejszone (2)23.08.23 most limanow azmniejszone (4)23.08.23 most limanow azmniejszone (1)23.08.23 most limanow azmniejszone (3)28.06.23 most limanow azmniejszone (2)28.06.23 most limanow azmniejszone (1)28.06.23 most limanow azmniejszone (4)28.06.23 most limanow azmniejszone (3)20.06.23 limanowa wybrane zmniejszone (1)20.06.23 limanowa wybrane zmniejszone (2)20.06.23 limanowa wybrane zmniejszone (5)20.06.23 limanowa wybrane zmniejszone (4)20.06.23 limanowa wybrane zmniejszone (3)20.06.23 limanowa wybrane zmniejszone (7)20.06.23 limanowa wybrane zmniejszone (6)23.04.24 most limanowa zmniejszone (3)23.04.24 most limanowa zmniejszone (4)23.04.24 most limanowa zmniejszone (2)23.04.24 most limanowa zmniejszone (1)Limanowa_most (38)_4032x2268Limanowa_most (1)_4032x2268Limanowa_most (3)_4032x2268Limanowa_most (7)_4032x2268Limanowa_most (15)_4032x2268Limanowa_most (20)_4032x2268Limanowa_most (27)_4032x226823.08.23 most limanow azmniejszone (4)Limanowa_most (29)_4032x2268Limanowa_most (31)_4032x2268Limanowa_most (33)_4032x2268Limanowa_most (36)_4032x2268Limanowa_most (37)_4032x2268Limanowa_most (45)_4032x2268Limanowa_most (46)_4032x2268Limanowa_most (49)_4032x226830.08.23 limanowa (2)Limanowa_most (53)_4032x2268limanowa_most_2 (1)_4032x2268limanowa_most_2 (2)_4032x2268limanowa_most_2 (14)_4032x2268limanowa_most_2 (3)_4032x2268limanowa_most_2 (8)_4032x2268limanowa_most_2 (11)_4032x2268Limanowa_most02 (7)_4032x2268Limanowa_most02 (10)_4032x2268Limanowa_most02 (5)_4032x2268Limanowa_most02 (2)_4032x2268Limanowa_most01 (1)_4032x226822.09.23 most limanowa zmniejszone30.08.23 limanowa (1)22.06.29 limanowa_2016x1134
Mapa strony

Realizacje

Wieloletnia działalność naszej firmy pozwoliła nam zbudować portfolio prezentujące wiele inwestycji przy których mieliśmy przyjemność pracować.

Zobacz realizacje

Współpracujemy z najlepszymi